Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
10

05/2024

Face Identification under Mask

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

04/2024

Fuzzy neural networks

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

01/2024

Xem thêm+

Multi-objective Machine Learning and Applications

Thứ Năm
07

07/2022

Optimization in Pareto Set

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: D3-106 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
30

06/2022

Thứ Năm
23

06/2022

Pareto Multi-Task Learning

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: D3-106 (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
19

07/2023

Thứ Tư
18

05/2022

Thứ Tư
04

12/2019

Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Sáu
29

03/2024

Thứ Sáu
08

03/2024

Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
08

03/2024

Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Hai
28

09/2020

Phân tích thô (Preliminary analysis)

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 106-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+