Đào tạo tiến sĩ

Hàng năm, Khoa Toán-Tin đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Toán học với các định hướng:

1. Toán giải tích

2. Toán ứng dụng

3. Phương trình vi phân và tích phân

4. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

5. Toán Tin

6. Đại số và Lý thuyết số.

Thời gian đào tạo:

– Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

– Hệ không tập trung liên tục: NCS có bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục.

Đối tượng tuyển sinh: Là các thí sinh đã có bằng ThS với chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành) hoặc gần phù hợp với chuyên ngành tuyển sinh.

Chi tiết xem tại:

Ban đào tạo – Bộ phận sau đại học