Liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

Địa chỉ: Phòng 106 nhà D3, ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 0243 869 2137

Email: fami@hust.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Hải

 • Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo chuyên ngành; hỗ trợ công tác thi Olympic Toán cho sinh viên
 • Phụ trách các vấn đề về cán bộ quản lý lớp, cố vấn học tập
 • Hỗ trợ quản lý công tác cơ sở vật chất
 • Tiếp sinh viên đến liên hệ công việc hàng ngày
CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa

 • Phụ trách công tác tài chính
 • Hỗ trợ công tác thi các môn đại cương
CN. Vũ Hiền Phương

 • Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo đại cương, các chương trình đặc biệt (Tài năng, Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến…)
 • Phụ trách công tác văn thư hành chính
 • Tiếp sinh viên đến liên hệ công việc hàng ngày
ThS. Trần Thị Nhẫn

 • Cán bộ phục vụ giảng dạy
 • Quản lý thiết bị và phòng máy tính
 • Hỗ trợ công tác thi các môn đại cương

CÁC NHÓM CHUYÊN MÔN

 • Nhóm chuyên môn Khoa học dữ liệu và ứng dụng:
  • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
  • Điện thoại: 04 3 869 2414
 • Nhóm chuyên môn Cơ sở toán học cho tin học và hệ thống thông tin:
  • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
  • Điện thoại: 04 3 869 2414
 • Nhóm chuyên môn Giải tích :
  • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
  • Điện thoại: 04 38692137
 • Nhóm chuyên môn Đại số:
  • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
  • Điện thoại: 04 38692137
 • Nhóm chuyên môn Tối ưu hóa và tính toán khoa học:
  • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
  • Số điện thoại: 04 38682416
 • Nhóm chuyên môn Xác suất thống kê và ứng dụng:
  • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
  • Số điện thoại: 04 38682416

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Cảnh Nam

Email: nam.nguyencanh@hust.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

TS. Đoàn Duy Trung

Email: trung.doanduy@hust.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huong.nguyenthithu3@hust.edu.vn

TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý Đào tạo đại cương

TS. Đào Tuấn Anh

Email: anh.daotuan@hust.edu.vn

Trợ lý Đào tạo chuyên ngành

TS. Ngô Quốc Hoàn

Email: hoan.ngoquoc@hust.edu.vn

Trợ lý Truyền thông và Quan hệ công chúng

TS. Lê Chí Ngọc

Email: ngoc.lechi@hust.edu.vn

ThS. Lê Xuân Lý

Email: ly.lexuan@hust.edu.vn

Trợ lý Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

TS. Lê Văn Tứ

Email: tu.levan@hust.edu.vn

Trợ lý Chuyển đổi số

ThS. Nguyễn Danh Tú

Email: tu.nguyendanh@hust.edu.vn

Phụ trách CLB Sinh viên

TS. Nguyễn Phương Thùy

Email: thuy.nguyenphuong@hust.edu.vn

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Toán-Tin

PGS.TS. Đỗ Đức Thuận

Email: thuan.doduc@hust.edu.vn

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý

TS. Vũ Thành Nam

Email: nam.vuthanh@hust.edu.vn