Giới thiệu Nhóm chuyên môn

 • Tên gọi: Nhóm chuyên môn Cơ sở toán học cho tin học và hệ thống thông tin
 • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
 • Điện thoại: 043 869 2414
 • Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
 • Thành viên chính: 
  • Tổng số cán bộ: 08
  • Tổng số Phó giáo sư, giáo sư: 01
  • Tổng số tiến sĩ: 05

2016-bm-toan-tin