Giới thiệu Nhóm chuyên môn

 • Tên gọi: Nhóm chuyên môn Xác suất thống kê và ứng dụng
 • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
 • Số điện thoại: (04)38682416
 • Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Văn Hạnh
 • Thành viên chính:
  • Tổng số cán bộ: 09
  • Tổng số Giáo sư và Phó Giáo sư: 01
  • Số lượng Tiến sĩ: 06

dsc_3228a