Giới thiệu Nhóm chuyên môn

Từ trái qua: TS. Đoàn Công Định,  TS. Đào Tuấn Anh, TS. Phan Xuân Thành, TS. Lê Văn Tứ, TS. Bùi Xuân Diệu, TS. Vũ Thị Ngọc Hà, TS. Trần Thị Kim Oanh, TS. Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Hà Phi.

(Photo: TS. Vũ Thành Nam)

Giới thiệu chung

Nhóm chuyên môn Giải tích (Nhóm) thuộc Khoa Toán-Tin, được thành lập theo Quyết định số 2501/QĐ-ĐHBK, ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, trên cở sở tái cấu trúc lại Bộ môn Toán Cơ Bản (cũ).  Cùng với Nhóm chuyên môn Đại số, Nhóm có tiền thân là Bộ môn Toán Cơ Bản, một trong những Bộ môn có truyền thống lâu đời nhất tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nhóm có nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần Toán Đại cương (dành cho toàn bộ sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) và cơ sở ngành (dành cho sinh viên các chương trình đào tạo đại học, sau đại học ngành Toán-Tin) như: Giải tích 1, Giải tích 3, Cơ sở giải tích hàm, Phương trình đạo hàm riêng, Giải tích phức và ứng dụng, Các phép tính toán tử, Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập và ứng dụng.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, các thành viên của Nhóm cũng đang chủ trì, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng. Các hướng nghiên cứu chính của Nhóm bao gồm: Phương trình vi phân và tích phân, Phương trình đạo hàm riêng, Lý thuyết nửa nhóm, Lý thuyết phổ, Giải tích phức và ứng dụng, Tối ưu hoá,…

Liên hệ công tác

TS. Bùi Xuân Diệu (Trưởng nhóm chuyên môn)

Email: dieu.buixuan@hust.edu.vn

Điện thoại: 0243 869 2137

Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)