Đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ khoa học Toán Tin

Hàng năm, Khoa Toán-Tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

1. Hình thức và thời gian đào tạo:

– Đào tạo tập trung theo hình thức tín chỉ.

– Thời gian đào tạo: 2 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ.

2. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển theo hồ sơ.

3. Điều kiện đối với ứng viên:

a) Về chuyên môn: Đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp (được quy định trong hướng dẫn xét hồ sơ tuyển sinh đi kèm với chương trình đào tạo) cụ thể như sau:

  • Các ứng viên là sinh viên chính quy của ĐHBK Hà Nội đăng ký theo học chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ, đã hoàn thành chương trình bậc đại học từ bằng KHÁ trở lên;
  • Các ứng viên là sinh viên tốt nghiệp đại học từ bằng KHÁ trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (có tên trong tối thiểu 1 báo cáo/bài báo tại các hội nghị, hội thảo, tạp chí khoa học,…).

b) Về ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học mà chương trình học chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên, còn thời hạn do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển sinh. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ chỉ có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp;
  • Có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 trở lên.

c) Bổ sung:

  • Ứng viên học đại học ngành đúng không phải học bổ sung kiến thức;
  • Ứng viên học đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức.

Tham khảo xét ngành đúng, ngành gần từ năm 2020 theo xét ngành đúng, ngành gần từ năm 2020.

4. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 2 đến tháng 12 hàng năm.

Các mốc  nộp hồ sơ năm  2024: Các mốc nộp hồ sơ thạc sĩ 2024

Thông tin chi tiết về thời gian tuyển sinh, phát hành hồ sơ: xem thêm tại trang Web của Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp ĐH BKHN: Sau đại học (ts.hust.edu.vn)

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: xem tại

Ban đào tạo – Bộ phận sau đại học.