Đào tạo đại học

Mô hình đào tạo:

Trong tiến trình đổi mới đạo tạo đại học, tiệm cận chương trình và mô hình đào tạo tiên tiến, hiện đại trên thế giới nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thị trường lao động ngày một khắt khe, biến đổi nhanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số, Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng mô hình và các chương trình đào tạo theo hướng tích hợp đại học – sau đại học.

Mô hình và chương trình đào tạo hệ đại học chính quy.

Khoa Toán-Tin đào tạo đại học theo mô hình tích hợp  của Đại học.

Các chương trình đào tạo:

 Tên chương trình  Cử nhân

Hệ thống  thông tin quản lý

 Cử nhân

Toán-Tin

 Tích hợp

cử nhân – thạc sĩ

Toán-Tin

 Tích hợp

cử nhân – kĩ sư (bậc 7)

 Chuyên ngành đào tạo  Hệ thống thông tin quản lý  Toán – Tin  Toán – Tin  Toán – Tin
 Loại hình đào tạo  Chính quy  Chính quy  Chính quy  Chính quy
 Bằng tốt nghiệp  Cử nhân kỹ thuật  Cử nhân kỹ thuật Cử nhân kỹ thuật

Thạc sĩ Khoa học

 Kỹ sư
 Thời gian thiết kế  4 năm  4 năm  4+1,5 năm  4 + 1,5 năm
 Khối lượng kiến thức  131 tín chỉ  131 tín chỉ  180 tín chỉ  180 tín chỉ

 Nội dung chương trình đào tạo:

Danh mục học phần

Công tác đào tạo và tư vấn học tập:

 • Công tác cố vấn học tập hoạt động tích cực, hiệu quả, giải đáp cho sinh viên về quy chế, chính sách, định hướng ngành nghề, lựa chọn môn học,…

http://fami.hust.edu.vn/co-van-hoc-tap/danh-muc-hoc-phan/

 • Phối hợp với các công ty phần mềm, tập đoàn tài chính, viễn thông, các doanh nghiệp, ..để đưa sinh viên đi thực tập và giới thiệu cơ hội việc làm.

XEM THÊM:

 1. Giới thiệu tuyển sinh đại học tại Khoa Toán-Tin
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Khoa Toán-Tin
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo các ngành đào tạo đại học tại Khoa Toán-Tin
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Khoa Toán-Tin
 10. Học Tiến sĩ tại Khoa Toán-Tin