Giới thiệu Nhóm chuyên môn

 • Tên gọi: Nhóm chuyên môn Đại số
 • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
 • Điện thoại: 0438692137
 • Lãnh đạo Bộ môn:PGS.TS. Nguyễn Duy Tân
 • Thành viên chính:
  • Tổng số cán bộ: 11
  • Tổng số Giáo sư và Phó Giáo sư: 03
  • Tổng số Tiến sĩ: 07

2016-bm-toan-co-ban-a5