Điểm thi các môn

  1. Điểm thi cuối kì các môn Toán đại cương, học kì 2022.2

  2. điểm thi cuối kỳ 2022.1 môn GT1; PPT và ML; thông tin thu đơn phúc tra, nộp đơn tại P106-D3

  3. Điểm thi Giữa kỳ 2022.1