Đảng bộ và Công đoàn Khoa

ĐẢNG BỘ KHOA

Đảng bộ Khoa Toán – Tin (tiền thân là Đảng bộ Viện Toán ứng dụng và Tin học) được thành lập năm 2023, bao gồm các chi bộ: chi bộ Toán – Tin 1, chi bộ Toán – Tin 2 và chi bộ Sinh viên Toán – Tin.

Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025:

 • Bí thư: Nguyễn Cảnh Nam
 • Phó bí thư:  Nguyễn Hải Sơn
 • Đảng ủy viên: Đoàn Duy Trung

Ban chi ủy chi bộ Toán – Tin 1 nhiệm kỳ 2022-2025:

 • Bí thư: Bùi Xuân Diệu
 • Phó bí thư: Đào Tuấn Anh
 • Chi ủy viên: Nguyễn Hải Sơn

Ban chi ủy chi bộ Toán – Tin 2 nhiệm kỳ 2022-2025:

 • Bí thư: Đỗ Đức Thuận
 • Phó bí thư: Tạ Thị Thanh Mai
 • Chi ủy viên: Đoàn Duy Trung

Ban chi ủy chi bộ Sinh viên Toán – Tin nhiệm kỳ 2022-2025:

 • Bí thư: Nguyễn Phương Thùy
 • Phó bí thư: Trần Hải Anh

CÔNG ĐOÀN KHOA

 • Chủ tịch Công đoàn Khoa: TS.Lê Hải Hà
 • Phó Chủ tịch: TS. Hà Thị Ngọc Yến
 • Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa