Giới thiệu Nhóm chuyên môn

 • Tên gọi: Nhóm chuyên môn Khoa học dữ liệu và ứng dụng
 • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
 • Điện thoại: 043 869 2414
 • Trưởng nhóm: Lê Hải Hà
 • Thành viên chính: 
  • Tổng số cán bộ: 08
  • Tổng số Phó giáo sư, giáo sư: 01
  • Tổng số tiến sĩ: 06

2016-bm-toan-tin