Chương trình Hệ thống thông tin quản lý

Chương trình đào tạo cử nhân HTTTQL hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác, phương pháp tiếp cận khoa học với các vấn đề nảy sinh từ thực tế và khả năng thích ứng nhanh chóng với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Sinh viên được trang bị kiến thức liên ngành Toán ứng dụng- Khoa học máy tính – Quản trị kinh doanh, tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm những công việc về ứng dụng mô hình toán học, quản lý và xây dựng ứng dụng CNTT vào các hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề như khai phá dữ liệu, bảo mật dữ liệu, quản trị rủi ro, thống kê, dự báo, hỗ trợ ra quyết định,… trong nhiều lĩnh vực, như: Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế-Tài chính, An toàn thông tin, eMarketing, eBusiness, 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm.  

Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Hệ thống thông tin quản lý và các ngành gần với Hệ thống thông tin quản lý, như Toán Tin, Tin học, CNTT,  An toàn thông tin,… và một số ngành khối Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Quản trị – Quản lý. 

KIẾN THỨC ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào tạo xem tại đây.

CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ngoài các học bổng qua kênh của Đại học, các học bổng qua kênh của Khoa dành riêng cho CTĐT được trao hàng năm, như: 

  • Học bổng khuyến học của Hội cựu sinh viên  Toán Bách Khoa (30 triệu/năm); 
  • Học bổng từ các doanh nghiệp (như 3C, ITSOL,  Grooo International,…), kinh phí học bổng tùy thuộc vào từng năm; 
  • Học bổng Trọng điểm Quốc gia về Toán học (mỗi suất 11 triệu/1 kỳ) .

CƠ HỘI VIỆC LÀM

100% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, có thể trở thành:  

  • Chuyên viên phát triển phần mềm quản lý tại các công ty CNTT, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử, các tập đoàn công nghệ,…; 
  • Chuyên viên tin học, quản trị dự án, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, các cơ quan hành chính nhà nước,…; 
  • Giảng viên tin học tại các trường cao đẳng, đại học; 
  • Chuyên viên thống kê phân tích, dự báo, hoạch định tại các ngân hàng, công ty tài chính, các doanh nghiệp,…; 
  • Hoặc tự khởi nghiệp (Start-up).