Nhóm chuyên môn Đại số

Nhóm chuyên môn Đại số thuộc Khoa Toán-Tin, được thành lập theo Quyết định số 2501/QĐ-ĐHBK, ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nhóm có nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần đại cương và chuyên ngành môn Đại số và Giải tích 2 của các chương trình đào tạo đại học, sau đại học.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nhóm chuyên môn còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Khoa Toán-Tin. Các thành viên của nhóm đã và đang chủ trì, hợp tác thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Toán học và Tin học.

Liên hệ công tác

PGS.TS. Nguyễn Duy Tân (Trưởng nhóm chuyên môn)

Email: tan.nguyenduy@hust.edu.vn

Điện thoại: 02438692137

Địa chỉ: Phòng 104, nhà D3, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)