Hợp tác và liên kết

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT  – HỢP TÁC ĐÃ TRIỂN KHAI

  • Hợp tác đào tạo sinh viên về quản trị rủi ro và dữ liệu lớn (Big data) với VP Bank và SAS (từ 2016)
  • Chương trình hợp tác nghiên cứu với Khoa Khoa học – Đại học Nara (Nhật Bản) (từ 2016)
  • Hợp tác đào tạo sau đại học với Khoa Khoa học và Khoa sau đại học thuộc đại học Nara (Nhật Bản) (từ 2016)
  • Dự án đào tạo cao học liên kết với ĐH Kỹ thuật Freiberg (CHLB Đức)
  • Dự án nghiên cứu phối hợp với các ĐH Metz, ĐH Rouen (CH Pháp) và ĐH Montreal (Canada)
  • Dự án đồng hướng dẫn tiến sỹ với ĐH Metz (CH Pháp)

Hàng năm Viện tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, tham quan học tập kinh nghiệm về đào tạo và NCKH từ nhiều nước như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Áo, Nhật, Hông Kông, Thái Lan, New Zealand… cũng như trao đổi cán bộ nghiên cứu và học viên cao học.

DSC_0039
SONY DSC
2004-HNKH QT