Danh sách giảng viên

TS. Tạ Thị Thanh Mai

Trưởng nhóm chuyên môn Tối ưu hóa và tính toán khoa học

PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

Giám đốc Chương trình đào tạo Toán - Tin