Giới thiệu tuyển sinh đại học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI KHOA TOÁN-TIN, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 • Chương trình đào tạo TOÁN TIN. Mã xét tuyển: MI1
 • Chương trình đào tạo HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ. Mã xét tuyển: MI2
 • Chương trình đào tạo KHOA HỌC MÁY TÍNH – ĐH TROY (HOA KỲ). Mã xét tuyển: TROY-IT

(I) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN TIN   

 • Mã xét tuyển: MI1
 • Tổ hợp môn xét tuyển: https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-dai-hoc/toan-tin
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 160
 • Các chương trình đào tạo:
  • Chương trình Cử nhân kỹ thuật Toán Tin (4 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Kỹ sư chuyên sâu đặc thù (5,5 năm)
  • Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học Toán Tin (5,5 năm)
 • Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Khung chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân Toán Tin

 • Định hướng ngành học và triển vọng nghề nghiệp
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Toán Tin và các ngành gần với Toán tin như Toán học, Toán ứng dụng, Tin học/Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý… cũng như một số ngành khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm…

(II) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Khung chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

 • Định hướng ngành học và triển vọng nghề nghiệp
 • Khả năng học lên bậc học cao hơn:
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng học lên bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ về Hệ thống thông tin quản lý và các ngành gần với Hệ thống thông tin quản lý, như Toán Tin, Tin học, CNTT, An toàn thông tin, … và một số ngành khối Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Quản trị – Quản lý.

(III) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC MÁY TÍNH – ĐH TROY

 

CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ngoài các học bổng qua kênh của Trường, các học bổng qua kênh của Khoa dành riêng cho CTĐT được trao hàng năm, như:

 • Học bổng khuyến học của Hội cựu sinh viên Toán Bách Khoa (30 triệu/năm)
 • Học bổng từ các doanh nghiệp (như 3C, ITSOL, Grooo International, … ), kinh phí học bổng tùy thuộc vào từng năm;
 • Học bổng Trọng điểm Quốc gia về Toán học (mỗi suất 11 triệu/1 kỳ)

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA KHOA XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

http://fami.hust.edu.vn/form-lien-he/hoi-dap-tu-van-tuyen-sinh/

Hoặc xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển và trao đổi trên fanpage của Khoa Toán-Tin tại

https://www.facebook.com/FamiHust

THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

https://ts.hust.edu.vn/

Xem thêm:

 1. Các ngành đào tạo đại học tại Khoa Toán-Tin
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Khoa Toán-Tin
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo đại học các ngành tại Khoa Toán-Tin
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Khoa Toán-Tin
 10. Học Tiến sĩ tại Khoa Toán-Tin
 11. Giới thiệu sơ lược về Khoa
 12. Các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Khoa Toán-Tin
 13. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
 14. Hoạt động đoàn thể của sinh viên
 15. Công tác cố vấn học tập