Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên Kỹ sư tài năng Toán Tin

01/06/2016

Anh_cohoiduhoc

TÌM HIỂU THÊM VỀ THÔNG TIN ĐÀO TẠO TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC:

  1. Giới thiệu tuyển sinh đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
  2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
  3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
  4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
  5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
  6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
  7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
  8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo các ngành
  9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
  10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH


Đánh giá bài viết


Xem thêm