Nhóm chuyên môn Cơ sở toán học cho tin học và hệ thống thông tin

Từ trái qua, hàng trước: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS. Phạm Huyền Linh, ThS. Lê Kim Thư, TS. Ngô Thị Hiền; hàng sau: TS. Đoàn Duy Trung, ThS. Nguyễn Tuấn Dũng, PGS.TS. Nguyễn Đình Hân (Photo: TS. Vũ Thành Nam)

Nhóm chuyên môn Cơ sở toán học cho tin học và hệ thống thông tin (nhóm) thuộc Khoa Toán-Tin, được thành lập theo Quyết định số 2501/QĐ-ĐHBK, ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhóm có nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành của các chương trình đào tạo đại học, sau đại học ngành Toán-Tin và Hệ thống thông tin quản lý.

Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Đại học, Khoa, tập thể sư phạm nhóm thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các học phần được giao. Nội dung mỗi học phần nhóm phụ trách luôn đảm bảo tính thời sự, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời bám sát thực tiễn và tiến bộ công nghệ. Những phương pháp, thành tựu mới nhất trong khoa học, công nghệ giáo dục cũng được nhóm áp dụng cho các học phần để mang đến cho người học trải nghiệm học tập thực sự thú vị và có giá trị.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nhóm chuyên môn còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Khoa Toán-Tin. Đặc biệt, nhóm đang chủ trì, hợp tác thực hiện nhiều chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực Toán-Tin, Hệ thống thông tin.

Liên hệ công tác

PGS.TS. Nguyễn Đình Hân (Trưởng nhóm chuyên môn)

Email: han.nguyendinh@hust.edu.vn

Điện thoại: 0243 869 2137

Địa chỉ: Phòng 104, nhà D3, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)