Giới thiệu Nhóm chuyên môn

Từ trái qua phải, hàng trước: TS. Nguyễn Trung Dũng, TS. Nguyễn Phương Thùy, TS. Tạ Thị Thanh Mai, TS. Phạm Thị Hoài, TS. Hà Thị Ngọc Yến; hàng sau: PGS. TS. Nguyễn Trường Thanh, TS. Đặng Đình Công, TS. Đỗ Đức Tâm, Th.S Nguyễn Đức Anh, PGS. TS Trịnh Ngọc Hải, PGS.TS Đỗ Đức Thuận, PGS.TS Dương Anh Tuấn, TS. Nguyễn Cảnh Nam, TS. Tạ Anh Sơn. (Photo: TS. Vũ Thành Nam)

Giới thiệu chung

Nhóm chuyên môn Tối ưu hoá và Tính toán khoa học thuộc Khoa Toán-Tin, được thành lập theo Quyết định số 2501/QĐ-ĐHBK, ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhóm có nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành định hướng Toán ứng dụng của chương trình đào tạo đại học, sau đại học thuộc khoa Toán-Tin. Nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhóm đẩy mạnh việc phát triển các hướng nghiên cứu:

Lý thuyết tối ưu và điều khiển

 • Điều khiển tối ưu, tính chất định tính của các hệ điều khiển
 • Bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân
 • Tối ưu không lồi, tối ưu DC
 • Tối ưu đa mục tiêu và các vấn đề liên quan
 • Tối ưu rời rạc
 • Bài toán tối ưu trong tính toán lượng tử

Tính toán khoa học

 • Hệ động lực và ứng dụng
 • Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng
 • Giải số phương trình vi phân đạo hàm riêng
 • Mô hình toán học ứng dụng trong hệ thống phức tạp, toán sinh
 • Mô hình toán học trong AI, Deep learning

Hợp tác nghiên cứu, đào tạo

 • Trong nước: Viện Toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội, …
 • Ngoài nước: Đại học kĩ thuật Berlin (Đức), Đại học Graz (Áo), Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản), Đại học Sorbonne (Paris 6, Pháp), Đại học Lorraine (Pháp), Đại học Bordeaux (Pháp), Đại học Groningen (Hà Lan),…

Dự án khoa học

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nhóm chuyên môn còn thực hiện các nhiệm vụ khoa học theo sự phân công của khoa Toán – Tin. Đặc biệt, nhóm chủ trì một số chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực Toán ứng dụng:

 • Đề tài cấp cơ sở phân cấp và liên ngành
 • Đề tài cấp Bộ
 • Đề tài quỹ Nafosted
 • Đề tài Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học
 • Đề tài Quỹ VinIF

Liên hệ công tác

TS. Tạ Thị Thanh Mai (Trưởng nhóm chuyên môn)

Email: mai.tathithanh@hust.edu.vn

Điện thoại: 0243 869 2137

Địa chỉ: Phòng 201bis, nhà D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)