Nhóm chuyên môn Xác suất thống kê và ứng dụng

Từ trái qua, hàng trước: ThS. Vũ Thị Huệ, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, TS. Nguyễn Văn Hạnh, TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền; hàng sau: TS. Trần Ngọc Khuê, TS. Khổng Văn Hải, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, TS. Nguyễn Hữu Du, ThS. Lê Xuân Lý (Photo: TS. Vũ Thành Nam)

Giới thiệu chung

Nhóm chuyên môn Xác suất thống kê và ứng dụng (nhóm) thuộc Khoa Toán-Tin, được thành lập theo Quyết định số 2501/QĐ-ĐHBK, ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhóm gồm 10 thành viên chính bao gồm 01 PGS.TS, 07 TS và 02 ThS. Nhóm có nhiệm vụ quản lý chuyên môn một số học phần đại cương của các chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân của Đại học và một số học phần cơ sở ngành và chuyên ngành của các chương trình đào tạo đại học, sau đại học ngành Toán-Tin và Hệ thống thông tin quản lý.

Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Đại học, Khoa, tập thể sư phạm nhóm luôn chú trọng phát triển, nâng cao chuyên môn và đảm bảo chất lượng giảng dạy các học phần được giao. Nội dung mỗi học phần nhóm phụ trách luôn đảm bảo tính thời sự, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời bám sát thực tiễn và tiến bộ công nghệ.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nhóm chuyên môn còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Khoa Toán-Tin. Đặc biệt, nhóm đã và đang chủ trì, hợp tác thực hiện nhiều chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực Xác suất thống kê và ứng dụng.

Liên hệ công tác

TS. Nguyễn Văn Hạnh (Trưởng nhóm chuyên môn)

Email: hanh.nguyenvan1@hust.edu.vn

Điện thoại: (024)38682416

Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)