Sự kiện

Xem thêm +

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 41 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian: 07:30, ngày 26/05/2024 (Chủ Nhật)

Địa điểm: Phòng 128, tòa nhà C7, Đại học Bách khoa Hà Nội

TỌA ĐÀM: Đối thoại cùng sinh viên chuyên ngành Khoa Toán – Tin

Thời gian: 18:30, ngày 23/05/2024 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường C2

samibk
samibk

95%
Sinh viên tốt nghiệp
có việc ngay
samibk

1200+
Sinh viên
samibk

10+
Chương trình đào tạo
samibk

50+
Đối tác doanh nghiệp
samibk