Các chuyên ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học – ĐH Bách Khoa HN

14/03/2024

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trình cử nhân kĩ thuật: 4 năm
 • Chương trình tích hợp Cử nhân - Kĩ sư: 5 năm
 • Chương trình tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ: 5,5 năm

(Mô hình đào tạo và các ngành đào tạo tại ĐH Bách Khoa HN)

Tên chương trình  Cử nhân Hệ thống  thông tin quản lý  Cử nhânToán-Tin
 Kỹ sưToán-Tin
 Tài năngToán-Tin
 Chuyên ngành đào tạo  Tin học quản lý  Toán – Tin  Toán – Tin  Toán – Tin
 Loại hình đào tạo  Chính quy  Chính quy  Chính quy  Chính quy
 Bằng tốt nghiệp  Cử nhân kỹ thuật  Cử nhân kỹ thuật  Kỹ sư  Cử nhân - Thạc sĩ
 Thời gian thiết kế  4 năm  4 năm  4+1 năm  5, 5 năm

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ THÔNG TIN ĐÀO TẠO TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC:

 1. Giới thiệu tuyển sinh đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo các ngành
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH


Đánh giá bài viết


Xem thêm