Đánh giá các học phần Toán cao cấp (áp dụng từ năm học 2023-2024)

12/09/2023

Đánh giá các học phần Toán cao cấp (áp dụng từ năm học 2023-2024)

(Thông báo này thay thế cho các thông báo đã có trước ngày 12/9/2023)

 

Từ năm học 2023-2024, mỗi học phần  Toán cao cấp do Viện Toán ứng dụng và Tin học phụ trách có Điểm học phần (ĐHP), thang điểm 10, được đánh giá từ hai điểm thành phần là Điểm quá trình (ĐQT) có trọng số 50% và Điểm thi cuối kỳ (ĐTCK) có trọng số 50%.

ĐHP = 0.5× (ĐQT + ĐTCK).

  • ĐQT được đánh giá dựa trên Điểm chuyên cần học tập (ĐCCHT) và Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK).

ĐQT = 0.4×ĐCCHT + 0.6×ĐKTĐK

 

ĐCCHT do cán bộ giảng dạy đánh giá dựa trên số buổi sinh viên tham gia học tập trên lớp cùng ý thức, thái độ trong học tập của sinh viên.

 

ĐKTĐK được đánh giá dựa trên 02 bài kiểm tra cùng ý thức, thái độ tích cực trong  học tập của sinh viên. Các bài kiểm tra định kỳ dưới hình thức TRẮC NGHIỆM (tích chọn một đáp án đúng, tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng) và ĐIỀN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

  • ĐTCK được đánh giá trên 01 bài thi TỰ LUẬN.

Sinh viên sẽ trượt học phần nếu sinh viên có ĐQT < 3 hoặc ĐTCK < 3 hoặc ĐHP < 4.

Thông tin chi tiết về đánh giá học phần: 2023-9-12_TB QLĐT - SAMI

 

LƯU Ý: Các học phần Toán cao cấp dạy cho sinh viên K68, trong kỳ 20231 của năm học 2023-2024, không có tuần nghỉ giữa kỳ.


Đánh giá bài viết


Xem thêm