Lịch kiểm tra định kỳ các học phần Toán cao cấp Học kỳ 20231

04/10/2023

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CÁC HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP

Học kỳ 20231

1. Lịch kiểm tra

LẦN 1
K68: Chủ nhật ngày 5/11/2023

 • Kíp 1: MI1111 chính quy (phần 1 - 2500 SV)
 • Kíp 2: MI1111 chính quy (phần 2 - 2500 SV)
 • Kíp 3: MI1112 + MI1113 chính quy (2600 SV)
 • Kíp 4: MI1016 + MI1114 + MI1114E + MI1111 (elitech) + MI1110Q (2500 SV)
 • Kíp 5: MI1141 chính quy (phần 1 - 2500 SV)
 • Kíp 6: MI1141 chính quy (phần 2 - 2500 SV)
 • Kíp 7: MI1142 + MI1143 chính quy (2600 SV)
 • Kíp 8: MI1036 + MI1144 + MI1144E + MI1141 (elitech) + MI1140Q (2500 SV)

K67 trở về trước: Chủ nhật ngày 29/10/2023

 • Kíp 1: MI2020 (tất cả) + MI2020E + MI2020Q (2600 SV)
 • Kíp 2: MI2021 + MI2110 + MI2110Q (2600 SV)
 • Kíp 3: MI2010 (tất cả) + MI2010Q (1100 SV)
 • Kíp 4: MI3180 + MI1131 (tất cả) + MI1131E + MI1046 + MI1034 + MI1121 (1700 SV)

LẦN 2:
Các mã học phần bố trí thi giữ nguyên như Lần 1.
K68: Chủ nhật ngày 3/12/2023
K67 trở về trước: Chủ nhật ngày 10/12/2023

2. Mẫu thông tin trên bài kiểm tra, mà sinh viên cần ghi đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20231

Học phần: ...............................Mã học phần:...........................

Thời gian: 30 phút

(Đề gồm 15 câu)

 

Mã lớp học:……………………………………

Số thứ tự:………………………………………

MSSV:………………………………………….

Họ và tên sinh viên:…………………………...

File đính kèm

2023-10-03_LỊCH-KIỂM-TRA-CÁC-HỌC-PHẦN-TOÁN-CAO-CẤP.pdf

Đánh giá bài viết


Xem thêm