Thông báo bảo vệ luận án TS cấp ĐHBK Hà Nội của NCS Trần Thị Kim Oanh

01/10/2023

Trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận án TS cấp ĐHBK Hà Nội:

  • Thời gian: 8h30 thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023.
  • Địa điểm: P318 nhà C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Ngành: Toán học
  • Tên luận án: Sự tồn tại và ổn định của nghiệm tuần hoàn của một số lớp phương trình động lực học thủy khí.
  • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Kim Oanh (CQCT: Bộ môn Toán cơ bản, Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội).
  • Tập thể hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN).

Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm tham dự!


Đánh giá bài viết


Xem thêm