Thông báo bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Vân

23/06/2023

Trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận án TS cấp Trường:

  • Thời gian: 9h00 thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023.
  • Địa điểm: P318 nhà C1, Bách Khoa Hà Nội
  • Ngành: Toán học
  • Tên luận án: Dáng điệu tiệm cận của nghiệm phương trình Navier-Stokes trên đa tạp Riemann với độ cong Ricci âm.
  • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vân (CQCT: Trường Đại học Thủy lợi).
  • Tập thể hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN), TS. Phạm Trường Xuân (Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN).

Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm tham dự!


Đánh giá bài viết


Xem thêm