THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.2

02/02/2024

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.2

Đối với tất cả các học phần môn Toán của các hệ đào tạo:

  1. Sinh viên chủ động đăng ký học tập theo thông báo từ Ban ĐT trên cổng thông tin.
  2. Khoa chỉ xem xét hỗ trợ đăng ký thêm cho các sinh viên K64 trở về trước (Mã sinh viên 2019xxxx).

Để đăng ký học tập sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐHBKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Khoa Toán – Tin
  5. Thời gian: từ 15h00 ngày 3/2/2024 đến hết 15h00 ngày 9/2/2024.

Lưu ý:

  1. Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu không làm đúng theo hướng dẫn như trên.
  2. Tất cả đăng ký LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ!

Đánh giá bài viết


Xem thêm