THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.3

05/07/2024

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.3

Để đăng ký học tập sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

  1. Hình thức đăng ký qua hệ thống QLDT (EHUST)
  2. Thời gian: từ 8h00 ngày 8/7/2024 đến hết 8h00 ngày 10/7/2024.

Lưu ý:

  1. Do số lượng lớp kỳ hè là ít, nên Khoa ưu tiên xem xét hỗ trợ đăng ký thêm cho các sinh viên K64 trở về trước (Mã sinh viên 2019xxxx).
  2. Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu không làm đúng theo hướng dẫn như trên.

Đánh giá bài viết


Xem thêm