The Nominal Price Premium, Estimate

: 07h00, ngày 13/09/2017 (Thứ Tư)

: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

: Seminar Toán tài chính định lượng

: Nguyễn Xuân Tùng


Đánh giá bài viết


Xem thêm