Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị và ứng dụng

: 08h30, ngày 26/09/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số kiến thức cơ bản về thuật toán tìm kiếm trên đồ thị cũng như các ứng dụng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm