Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

: 14h30, ngày 22/01/2018 (Thứ Hai)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày sâu hơn về lý thuyết tập mờ bức tranh, các ứng dụng trong liên quan đến xử lý ngôn ngữ, so sánh và ước lượng trên tập các từ.


Đánh giá bài viết


Xem thêm