Bộ lọc Kalman và bài toán bắt bám mục tiêu trong môi trường nhiễu

: 10h15, ngày 16/01/2018 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Thanh Bình

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Bài toán bắt bám mục tiêu trong môi trường nhiễu, đặc biệt là môi trường nhiễu dày đặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống (bài toán robot, xe tự hành, ...) và quân sự (radar, sonar, ...). Trong đó bộ lọc Kalman là một công cụ mạnh và có rất nhiều ứng dụng thực tế. Báo cáo trình bày tổng quan về bài toán bắt bám mục tiêu đường không trong môi trường nhiễu và ứng dụng bộ lọc Kalman.


Đánh giá bài viết


Xem thêm