Công nghệ Block Chain

: 10h15, ngày 23/01/2018 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Đặng Minh Tuấn

: Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về An toàn thông tin

Tóm tắt báo cáo

Công nghệ Block Chain là một công nghệ hiện đại trong lý thuyết mã hóa, và được ứng dụng rất nhiều trong tiền ảo. Báo cáo giới thiệu về công nghệ Block Chain và các vấn đề liên quan.


Đánh giá bài viết


Xem thêm