Các giải thuật greedy

: 08h30, ngày 06/02/2018 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các thuật toán tham ăn, heuristic và metaheuristic trong tối ưu tổ hợp.


Đánh giá bài viết


Xem thêm