Công nghệ trí tuệ nhân tạo

: 10h00, ngày 06/02/2018 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Trần Công Thành - Dương Quang Đức

: FSOFT

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo giới thiệu về những Project AI thực tế FSOFT đã và đang triển khai cho khách hàng. Từ đó giúp các bạn sinh viên hiểu được môi trường làm việc thật sẽ đòi hỏi những gì và cần phải có kỹ năng nào để giải quyết. Đồng thời, báo cáo cũng hớng dẫn các bạn sinh viên giải quyết một bài toán mẫu trong AI giúp các sinh viên hiểu được phương pháp tiếp cận cơ bản để xử lý một bài toán AI.


Đánh giá bài viết


Xem thêm