Phân tích cảm xúc và xử lý tin đồn

: 10h15, ngày 12/12/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Linh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các phương pháp phân tích cảm xúc cũng như xử lý tin đồn trong môi trường mạng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring