Tập thống trị

: 08h30, ngày 12/12/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Anh Tú

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán tập thống trị có lực lượng tối thiểu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring