Lịch seminar

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Thứ Năm
19

11/2015

Thứ Năm
22

10/2015

Power control problem for CDMA networks

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: Phòng seminar Viện (Xem chi tiết)
Thứ Năm
21

05/2015

Nón pháp tuyến và các vấn đề liên quan

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: D3-201 bis (Xem chi tiết)
Thứ Năm
23

04/2015

Tiếp cận DM giải một số bài toán tối ưu rời rạc

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
19

12/2014

Tối ưu DM va ứng dụng – Thuật toán

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

12/2014

Tối ưu DM và ứng dụng – Các kiến thức cơ bản

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
14

11/2014

Các thuật toán về ma trận và ứng dụng

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Trang 1 / 3123