Lịch seminar

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Hai
28

09/2020

Phân tích thô (Preliminary analysis)

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 106-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)