Lịch seminar

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Thứ Năm
28

08/2014

Nghiên cứu hàm công suất của tuabin gió

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: Bộ môn Toán ứng dụng P201bis D3-5 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
21

08/2014

Một số vấn đề về rẽ nhánh cho hệ động lực trơn từng khúc

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
14

08/2014

Thứ Năm
19

06/2014

Thứ Năm
12

06/2014

Bài toán rút gọn mô hình cho hệ động lực tuyến tính

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
05

06/2014

Thứ Năm
22

05/2014

Tổng quan về phương trình vi phân ngẫu nhiên (tiếp)

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Trang 1 / 3123