Nghiên cứu hàm công suất của tuabin gió

: 08h00, ngày 28/08/2014 (Thứ Năm)

: Bộ môn Toán ứng dụng P201bis D3-5

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Lại Bá Ất

Tóm tắt báo cáo

Nghiên cứu chỉ ra điểm bắt đầu sai của định luật Betz là áp dụng định luật 2 Niuton để tính lực của cánh tuabin tác dụng vào gió.

Nghiên cứu cho rằng công suất mà tuabin gió có được là do lực của động năng của dòng gió tác động vào mặt trước của cánh và lực giảm áp suất tác dụng vào mặt sau của cánh tuabin.

Nghiên cứu đưa ra hệ số suy giảm vận tốc của gió trước khi va chạm vào cánh tuabin

Nghiên cứu xây dựng hàm công suất cho tuabin gió cánh quạt.


Đánh giá bài viết


Xem thêm