Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
10

05/2024

Face Identification under Mask

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

04/2024

Fuzzy neural networks

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

01/2024

Thứ Sáu
27

10/2023

Một số phương pháp máy học trong phân tích mã độc

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
20

10/2023

Reinforcement Learning for Portfolio Selection in the Vietnamese Market

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
13

10/2023

Thứ Sáu
06

10/2023

Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong bài toán nhận diện tin giả.

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
14

07/2023

BlockChain and Federated Learning

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
23

06/2023

Developing Practical AI Solutions for Social Benefits

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Trang 1 / 1212345...Last »