Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Sáu
29

03/2024

Thứ Sáu
08

03/2024

Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
08

03/2024

Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
08

03/2024

Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Tư
20

12/2023

Extensor-Coding

Bắt đầu: 16h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
08

12/2023

Graph coloring in graph theory and some applications

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
01

12/2023

Introduction to Random Walk and Applications

Bắt đầu: 15h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
03

11/2023

Some problems on spanning tree of graph

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
27

10/2023

Giới thiệu về mạng phức hợp

Bắt đầu: 16h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
20

10/2023

Solving Feature Selection Problem by Quantum Optimization Algorithm

Bắt đầu: 16h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Trang 1 / 1012345...Last »