Tối ưu hóa: Người hùng thầm lặng của AI!

: 14h00, ngày 08/03/2024 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Hà Minh Hoàng

: Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tóm tắt báo cáo

Trong bài nói chuyện này, tôi sẽ giải thích tại sao Tối ưu hóa được coi là một người hùng thầm lặng của Trí tuệ nhân tạo. Tôi cũng đưa ra các luận điểm khuyến nghị các trường đại học nói chung và các khoa Toán ứng dụng nói riêng cần đầu tư nhiều hơn nữa vào Tối ưu hóa. Để minh họa cho tầm quan trọng và sự thú vị của Tối ưu hóa, tôi sẽ trình bày một nghiên cứu mới được công bố gần đây và một dự án nghiên cứu ứng dụng làm sản phẩm cho doanh nghiệp mà nhóm chúng tôi đã thực hiện tại Việt Nam.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

18/12/2023. Extensor-Coding