Giới thiệu về mạng phức hợp

: 16h00, ngày 27/10/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo giới thiệu về mạng phức hợp, một số ứng dụng và một số nghiên cứu liên quan trên mạng phức hợp.


Đánh giá bài viết


Xem thêm