Về bài toán tập độc lập trong đồ thị

: 08h15, ngày 05/10/2020 (Thứ Hai)

: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán tập độc lập trong đồ thị. Đây là bài toán thuộc phân lớp NP-khó, nghĩa là không có hy vọng có lời giải tối ưu trong thời gian đa thức. Báo cáo trình bày về một số hướng tiếp cận đối với bài toán này, hướng tới việc chỉ ra một số lớp đồ thị sao cho bài toán có lời giải tối ưu trong thời gian đa thức.


Đánh giá bài viết


Xem thêm