Công nghệ BlockChain và ứng dụng

: 09h30, ngày 09/10/2020 (Thứ Sáu)

: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Đặng Minh Tuấn

: Học viện Bưu chính Viễn thông

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về công nghệ BlockChain, một số vấn đề lý thuyết cũng như các ứng dụng trong thực tế.


Đánh giá bài viết


Xem thêm