Mean-field approximations for homogeneous networks – Part II

: 09h00, ngày 18/11/2020 (Thứ Tư)

: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Việt Anh

: ĐH FPT

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về phương pháp xấp xỉ Mean-Field cho các mạng thuần nhất, ứng dụng trong nghiên cứu bài toán lan truyền bệnh dịch.


Đánh giá bài viết


Xem thêm