Ứng dụng nền tảng RASA vào xây dựng hệ thống trợ lý ảo chăm sóc khách hàng

: 08h00, ngày 22/10/2020 (Thứ Năm)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Đinh Huy Tuấn

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Hệ thống trợ lý ảo là một hệ thống giúp con người giao tiếp với máy nhằm thực hiện các yêu cầu theo ý muốn người dùng. Hiện nay trên thế giới, hệ thống trợ lý ảo đang được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, cũng như tại Việt Nam, nhu cầu về phát triển các ứng dụng trợ lý ảo đang tăng cao. Có rất nhiều các nền tảng hỗ trợ xây dựng ứng dụng này, có thể kể đến: RASA, DialogFlow, Wit.ai, IBM Watson, ... Bài báo cáo này sẽ trình bày phương pháp xây dựng trợ lý ảo dựa trên nền tảng RASA, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc của người dùng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm